Leiepriser

Utleiepriser pr. 28.01.20

Hele huset:

1 dag                                    kr 3000,- inkl. vask

1 dag medlem                     kr 2000,- inkl. vask

3 dager (helg)                     kr 4500,- inkl. vask

3 dager (helg) medlem      kr 3500,- inkl. vask

1 dag ekstra (pynting)       kr   400,-

1 dag ekstra medlem        kr    200,-

--------------------------------------------------------------------------------------

Leie av duker, pr stk          kr 250

Rundbordene 11 stk, er 2,35 m i diameter, 10-12 personer.